52204-korobka-razvetvitelnaja-hegel-kr2603-otkrytogo-montazha